Tjänster

Vi är alltid redo att betjäna när det passar Er bäst – även på kvällar och helger. Via telefon eller e-post kan Ni beställa en värdering. Prisuppskattningen bygger på förverkligade köpesummor på marknadsområdet, marknadsläget och vår erfarenhet. Muntlig värdering är gratis och binder inte Er på något sätt.

Av avgörande betydelse är att försäljningsobjektet marknadsförs effektivt, så att bostadsökare vet att den är till salu. Vi marknadsför på dom största internet portal Etuovi.com. Vi annonserar i lokalpressen, på vår egen hemsida och i kontorsfönstret. Vid behov kan vi även använda andra marknadsföringskanaler.

Vi är flexibla och tar Era behov i beaktande

Ni bestämmer om bostaden kan visas för allmänheten eller bara på privata visningar. Vi tar hand om alla visningar som överenskommits med er. Bra info mellan oss är viktig. Oavsett i vilken utsträckning Ni vill delta i händelserna själva, kommer vi att hålla Er uppdaterade under hela försäljningsprocessen.

Vi tycker att god kundservice är också rätt, rimligt prissättning.

Vårt arvode är 3,7 %, av köpesumman, minimiavgift på 2 500 €. Priserna är inklusive moms. Dessa priser inkluderar en fullständig förmedling och omfattande marknadsföring.

Ibland kan det vara omöjligt att hitta den rätta bostaden. I det fallet kan vi vara Era ögon och öron. Ni kan lämna oss uppgifter om hurudan bostad Ni söker, så kommer vi att kontakta Er med alternativ. Vi har också bostäder i tystförsäljning . Det innebär att bostaden inte marknadsförs offentligt. Vi berättar gärna mera.

Det är också möjligt att göra köpekontrakt

Då söker vi aktivt bostad i tidning och på nätet. Om du letar efter objekt som inte finns på marknaden, kan detta vara ett bra sätt. Fråga oss om mera info.

Vi håller visningar även på kvällar och helger. Välkommen.